แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams

You are here: Microsoft Teams

เราสามารถนำ Microsoft Teams มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยได้ฟรีเนื่องจากมหาวิทยาลัยใช้งาน Microsoft Office 365 

Office 365 username ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้อย่างไร

Office 365 username ก็คือ PSU Passport username ของมหาวิทยาลัย เมื่อ Sign-in ให้เขียนเป็นรูปแบบดังนี้ username ต่อท้ายด้วย @email.psu.ac.th ตัวอย่างเช่น username คือ naikor.n ก็เขียนว่า naikor.n@email.psu.ac.th เป็นต้น

Office 365 password ก็คือ รหัสผ่านอันเดียวกับ PSU Passport password

ประโยชน์ที่จะได้

  1. นำมาใช้ทดแทน โทรศัพท์ที่โต๊ะทำงาน ของบุคลากร เพราะเราสามารถเลือกรายชื่อ PSU Passport แล้วโทรหากันได้ โดยไม่ต้องรู้เบอร์โทรอีกแล้ว ทำให้ไม่ว่าเราจะอยู่ในเครือข่าย LAN หรือ 4G ก็คุยกันได้ ไม่ต้องสนใจว่าเมื่อมีการบำรุงรักษาโทรศัพท์จะติดต่อไม่ได้ รวมทั้งในมุมของคณะ/หน่วยงาน จะประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไป ออฟฟิศจะดูโล่งขึ้น มหาวิทยาลัยไม่ต้องลงทุนใหม่ ลดโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ต่อไปก็เหลือเฉพาะเบอร์โทรสำนักงานเท่านั้น ทำให้โทร private ได้ทั้ง 5 วิทยาเขต หรือ โทร เป็น กลุ่ม ได้สะดวก แม้ไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน
  2. การโทรหากันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำชื่อ ง่ายกว่า จำเลขโทรศัพท์ โดยการพิมพ์ค้นหาชื่อในโปรแกรม ดีกว่า Line หรือ Social Apps อื่น ๆ เพราะเรามีรายชื่อ PSU Passport ครบอยู่แล้ว นักศึกษาค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือชื่อภาษาไทย บุคลากรค้นหาด้วยชื่อภาษาอังกฤษจะสะดวกกว่าชื่อภาษาไทย ส่วนการติดต่อคนนอกหรือส่วนตัวก็ให้ใช้อย่างอื่นไป
  3. นำมาใช้ทดแทน Line ได้ เพราะสามารถ คุย (chat) ได้ โทร (call) ได้ ส่งไฟล์ (attach file) ได้และเก็บรายการไฟล์เป็น Tab เพื่อค้นหาได้ง่ายกว่า และยังมี featured ทำ Video Call ได้ แบบสองต่อสอง และแบบกลุ่ม
  4. ในส่วน Video Call นำมาใช้ในการประชุมแบบ Meetings ได้ สามารถเปิด share desktop หรือ share application เดียว เพื่อให้อีกฝั่งดูได้ ใช้สอนงาน คุยงานที่เขียนไว้ในไฟล์เอกสารได้
  5. การ chat สามารถสร้างเป็น channel ย่อยได้ เช่น ตั้งชื่อกลุ่มทำงาน หน่วยงาน และ หน่วยงานย่อย ได้ ทำให้แยกคุย private ของแต่ละ channel ผู้ใช้งานก็จะเห็นเฉพาะที่เราเป็นสมาชิกในกลุ่ม การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มก็ง่ายมาก เลือกชื่อจากช่องค้นหารายชื่อได้ทันที ไม่ต้องไปถามชื่อ ID กันอีก

Microsoft Teams ใช้งานได้กับอุปกรณ์อะไรบ้าง

  1. ใช้งานได้บน Smart Phone ที่เป็น iOS และ Android โดยติดตั้งโปรแกรมผ่าน App Store และ Play Store
    สำหรับ Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en
  2. ใช้งานได้บน ระบบปฏิบัติการ Windows โดยติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams for Windows ทำให้โปรแกรมเปิดทำงานพร้อมกับ Windows ได้ที่ที่ https://teams.microsoft.com/downloads
  3. ใช้งานได้บน Web Browser เช่น Google Chrome ได้ด้วย โดยเข้าไปที่ URL: https://teams.microsoft.com และ Sign-in ด้วย Office 365 username กับ password ทำให้รองรับผู้ใช้งานที่ใช้ Windows และ Linux น่าจะรวมถึง Mac ด้วย แม้ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม

 

nach oben