แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams

You are here: Home > การใช้งาน
  • ผู้ใช้งานต้องไปขอเปิดใช้บริการ Office 365 ที่ https://passport.psu.ac.th รอเวลา 1 ชั่วโมงก่อนที่จะใช้งาน Microsoft Teams ได้ เนื่องจากต้องรอปรับปรุงข้อมูลไปที่ Microsoft
  • แต่หากเคยขอใช้ Office 365 ไว้แล้ว ก็ไม่ต้องขอซ้ำ

 

ลงทะเบียน Office 365 ก่อนที่ link นี้
https://passport.psu.ac.th/index.php?content=365&action=active 

 

Submenu

nach oben