ลงทะเบียน Office 365 ก่อนที่ link นี้
https://passport.psu.ac.th/index.php?content=365&action=active