แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams

You are here: Home > การใช้งาน > วิธีเข้าใช้งาน
 1. สำหรับ Smart Phone ทั้ง Android และ iOS ติดตั้งแอพชื่อ Microsoft Teams
  สำหรับ Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en

  สำหรับ Windows ติดตั้งโปรแกรมชื่อ Microsoft Teams for Windows
  ที่ link นี้ https://teams.microsoft.com/downloads

  สำหรับ Linux ให้เข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ คีย์ URL ว่า https://teams.microsoft.com

 2. เมื่อเข้าโปรแกรม จะเห็นหน้า Sign-in 
  ตรงช่อง Sign-in address ใส่ username@email.psu.ac.th โดยที่ username และ password: ให้ใช้อันเดียวกับ PSU Passport

Note: Teams is a part of Office 365, so you need an Office 365 Business or Enterprise license to use it.

 

Sign-in แล้วแต่ยังเข้าใช้งานไม่ได้  ต้องทำอย่างไร

nach oben