คุยได้หลายแบบ เขียนข้อความมี Emoji มี Giphy ให้ใช้ด้วย โทรคุย (Audio Call) โทรคุยแบบเห็นหน้ากัน (Video Call) แชร์หน้าจอได้


  

ค้นหาจากชื่อ แทนการขอ ID เพื่อน

คลิก New chat (ไอคอนรูปดินสอบนสี่เหลี่ยม) เราสามารถใส่ชื่อเพื่อนร่วมงานได้ (ทั้งไทยและอังกฤษ) สะดวกมาก