ใช้ส่งไฟล์ให้เพื่อนร่วมงานได้ คลิกที่ไอคอน "Attach" (รูปคลิปหนีบกระดาษ)