คลิกแท็บ Calendar (เวอร์ชั่น แรก ๆ ใช้คำว่า Meetings) ที่ Sidebar เพื่อลงเวลานัดในการประชุมผ่านทางวิดีโอคอล (ออนไลน์)

(เวอร์ชั่นแรก ๆ ต้องคลิก "Schedule a meeting") เวอร์ชั่นปัจจุบันจะแสดงหน้า New meeting ทันที แล้วใส่รายละเอียด

คลิก Send (เวอร์ชั่นแรก ๆ คลิก "Schedule") แล้วจะได้หน้าต่าง

เมื่อถึงกำหนดเวลา เราก็เข้าไปเตรียม คลิกที่ Join

คลิก "Join" จะเข้าสู่หน้าต่างเตรียมการประชุม

คลิกไอคอน รูปกล้องวิดีโอ เพื่อ เปิดกล้อง

คลิกไอคอน รูปไมค์ เพื่อ เปิดไมค์ แล้ว

คลิกไอคอน เบลอ ถ้าต้องการให้ฉากหลังเบลอ จะได้ดังนี้

เมื่อพร้อม ก็คลิก "Join now"

ในขณะวิดีโอคอล เราสามารถเขียนข้อความแบบ chat ได้ โดยคลิกไอคอนรูป chat (อันที่ 2) ที่ sidebar ด้านขวา

นอกจากนี้ เราสามารถ share desktop หรือ share file ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ดูไปพร้อมกันได้ คลิกไอคอน รูปลูกศรชี้เข้าไปในสี่เหลี่ยม (อันที่ 3) ที่หน้าต่างวิดีโอคอล

 

หากต้องการบันทึกเก็บเป็นวิดีโอ ให้คลิก ... แล้วเลือก "Start recording"

และเมื่อต้องการหยุดบันทึก ก็คลิก "Stop recording"  จะได้เป็นวิดีโอไฟล์

วิดีโอไฟล์จะนำไปเก็บไว้ที่ Microsoft Stream ซึ่งเป็น Server ของบริษัท Microsoft