แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams

You are here: Home > นัดหมาย/ประชุม (Calendar/Meeetings) > เชิญคนนอกทำอย่างไร

มีผู้ใช้ MS Teams สงสัยว่าจะเชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้มี @email.psu.ac.th จะทำได้อย่างไรครับ?

(Credit: Jatuporn Chuchuay ) ตอนสร้าง Meeting สามารถเชิญโดยใส่ email คนนอกได้ครับ หรือกำหนดใน Meeting Option ให้อนุญาต Guest ได้แล้วส่ง Link ไปให้ก็ได้ครับ แต่ในส่วนของ Team Channel ไม่สามารถใช้งานได้ครับ ให้เฉพาะการ Invite เพื่อ Meeting (Video Conference) เท่านั้นครับ

 

เลือก Calendar จากนั้น ต้้งชื่อการประชุม แล้ว Add คนที่ต้องการ กด Send จากนั้นคลิกที่รายการที่เพิ่งสร้างนี้จะโผล่ใน Calendar แล้วจะมีคำว่า Meeting Options โผล่ขึ้นมา หากไม่มี ก็คลิก ... (จุดสามจุด)

เมื่อเรา Add คนที่ต้องการ Microsoft Teams จะส่งอีเมลไป แล้ว user ที่ได้รับอีเมลเปิดอีเมล แล้วคลิก Join the meeting ใส่ชื่อนามสกุล แล้วรอการประชุม (อยู่ใน lobby) เมื่อผู้จัดประชุมกด Admit (เครื่องหมาย ถูก) ก็เข้าร่วมประชุมได้ เป็นวิธีหนึ่ง แต่อีกวิธีคือ Meeting Options 

จากนั้นคลิก Meeting Options มันจะไปเปิดเบราว์เซอร์ แล้วเลือกตัวเลือก Who can bypass the lobby?

ให้เรากำหนดค่าได้ว่าการประชุมใครเข้าได้ทันทีที่คลิก Join โดยไม่ต้องคอยที่ lobby เพื่อรอให้ผู้จัดประชุมอนุญาต

 

nach oben