สร้างกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน สามารถสร้างกลุ่มย่อยเรียกว่า Channel จัดบางคนเข้ากลุ่มย่อยได้

กลุ่มที่สร้าง จะได้รับการตั้งค่า default ไว้เป็น Private ที่มุมขวาจะมีคำว่า Team (เวอร์ชั่นแรก ๆ จะเป็นคำว่า Private) คือ กลุ่มปิด เฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้น