แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams

You are here: Home > สร้างกลุ่มทำงาน (Teams) > วิธีการเพิ่มสมาชิกในทีม
  • แบบที่ 1 เพิ่มเองด้วยคำสั่ง Add member
  • แบบที่ 2 คัดลอกลิงค์ไปวางไว้ให้ request เข้ามา คำสั่ง Get link to team เหมาะสำหรับกลุ่มที่จะรับสมัครเข้าร่วม
  • แบบที่ 3 เมื่อทำงานร่วมกันในห้องสัมมนา หรือ ห้องอบรม ใช้ Team code ฉายบนโปรเจกเตอร์ ให้เข้าร่วม

เพิ่มสมาชิกด้วย Add member

แบบที่ 1 เพิ่มเองด้วยคำสั่ง Add member

เพิ่มสมาชิกด้วย Get link to team

แบบที่ 2 คัดลอกลิงค์ไปวางไว้ให้ request เข้ามา คำสั่ง Get link to team เหมาะสำหรับกลุ่มที่จะรับสมัครเข้าร่วม

เพิ่มสมาชิกด้วย Team code

แบบที่ 3 เมื่อทำงานร่วมกันในห้องสัมมนา หรือ ห้องอบรม ใช้ Team code ฉายบนโปรเจกเตอร์ ให้เข้าร่วม

เลือก Manage team

แล้วคลิก Settings

จะได้หน้าต่างนี้

คลิกที่ Team code จะได้ตัวอักษรที่เรียกว่า Team code

ผู้สอนที่อยู่หน้าห้อง หรือ ผู้ดำเนินการในห้อง ทำการฉายขึ้นโปรเจกเตอร์

ผู้ที่จะเข้าร่วม ให้คลิกคำสั่ง "Join or create a team"

จะได้หน้าต่าง "Join a team with a code"

 

nach oben