แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams

You are here: Home > เกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้งาน Microsoft Teams ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย วิบูลย์ วราสิทธิชัย

ขอบคุณครับ

 

nach oben