เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้งาน Microsoft Teams ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย วิบูลย์ วราสิทธิชัย

ขอบคุณครับ