แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams

You are here: Home > เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาษาไทย

มี link ไปยังผู้ที่ทำ e-book ไว้ เป็นของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

https://anyflip.com/bookcase/iytbw?fbclid=IwAR3PrKsB5iC9w-tWER8xR7V8F9cfwgV4nd7T_jvotGJENMb8r-WJwsdcz64

 

ภาษาอังกฤษ

Welcome to Microsoft Teams
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-overview

End user training for Microsoft Teams
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/enduser-training

How to use Microsoft Teams, a demo tutorial (2019)

 

ขอให้สนุกครับ

nach oben