แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams

You are here: Home > แก้ปัญหาการใช้งาน

1)ติดตั้ง Microsoft Teams ใน macos แล้วใช้งาน ภาพ และ เสียง ไม่ได้

แก้ไข: ต้องตั้งค่า Privacy settings มีตัวอย่างตาม link นี้ 

https://www.marquette.edu/microsoft-teams/teams-macos-access.php

 

nach oben