แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams

You are here: Home > โทรคุย (Calls)

หากต้องการโทรคุยกัน (ใช้เป็นโทรศัพท์) ก็ทำดังนี้

 

ขั้นตอนบนมือถือ 

ดังนี้

 1. เลือกไอคอน การโทร (Calls) (อยู่ด้านล่าง) แต่หากไม่เห็นรูป โทรศัพท์ ให้ปัดขึ้น จึงจะเห็นรูป โทรศัพท์
   หรือ แบบนี้  
 2. เลือกรายชื่อที่เคยติดต่อ หรือ จิ้มไปที่ไอคอน รูปบวกโทรศัพท์ (อยู่ด้านบน)

 3. ใส่ username หรือ พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษ หรือ พิมพ์ชื่อภาษาไทย
 4. จิ้มไปที่ไอคอน รูปโทรศัพท์ (Audio Call)
 5. จะได้หน้านี้ ซึ่งกำลังติดต่อไปยังปลายสาย
 6. เมื่อคุยเสร็จ จิ้มไอคอน รูปโทรศัพท์บนพื้นสีแดง เพื่อวางสาย
 7. อาจมีการสุ่ม สอบถามความชัดเจนของเสียงสัญญาณที่ได้ใช้งาน

 

ขั้นตอนบนเครื่องคอม

ดังนี้

 1. เลือกแท็บ Calls และเลือก Make a call

 2. จากนั้น พิมพ์ชื่อที่ท่านจะคุยด้วย (แต่คนที่ท่านจะคุยด้วยต้องสมัคร Office 365 แล้วด้วยนะ) ใส่ชื่อภาษาไทย หากไม่พบ ลองใส่ชื่อภาษาอังกฤษ หรือ ใส่เป็น username ที่รู้ เช่น naikor.n และกดเลือกชื่อที่แสดงขึ้นมา
 3. และเลือก Audio Call 

nach oben